ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για όλες τις αγορές άνω των 30,00 € εντός Ελλάδος

Να Με Θυμάσαι – Σχετικά με την Εκπαίδευση της Ολγας Γεριτσίδου

Η έννοια, η υφή, η κατεύθυνση και οι επιδιώξεις της εκπαιδευτικής πορείας του ανθρώπου έχουν απασχολήσει από αρχαιοτάτων χρόνων της ανθρωπότητα.
Ως επίκεντρο φιλοσοφικών, ηθικών, θρησκευτικών, επιστημονικών, κοινωνικών, πολιτικών -και όχι μόνο- προβληματισμών το γενικότερο θέμα της γνώσης και της δυνατότητας αποκτήσεώς της, απετέλεσε και αποτελεί μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές στόχων, φιλοδοξιών, προσδοκιών και δικαιωμάτων του κοινωνικοποιημένου ατόμου.

Η ιστορική κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της μοντέρνας κοινωνίας, με τον τρόπο που αναπτύσσεται, εφαρμόζεται και βιώνεται έχει καταστήσει το θέμα της εκπαίδευσης ως την (συνειδητοποιημένη ή μη) επιτομή προσωπικών, διαπροσωπικών και κοινωνικών καταξιώσεων ή/και απαξιώσεων του ατόμου σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του.

Ιδιαίτερα στην νεοελληνική κοινωνία το εκπαιδευτικό φαινόμενο έχει λάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις και προεκτάσεις ώστε να διέπεται από συγχύσεις, παρανοήσεις, παρεξηγήσεις, καταχρήσεις και κακοποιήσεις οι οποίες αποπροσανατολίζουν τόσο την κοινή γνώμη όσο και τα μεμονωμένα άτομα (γονείς και παιδιά, διδάσκοντες και διδασκόμενους) τα οποία ενεπλέκονται σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να στρέψει την προσοχή σε κάποιες από τις διαστάσεις του όλου εκπαιδευτικού θέματος οι οποίες δεν είναι τουλάχιστον αυτόματα αντιληπτές, ορατές ή κατανοητές στον συνειδητοποιημένο ενήλικο πολίτη (διδάσκοντα, γονέα ή εκπαιδευτικό) και οι οποίες είναι απαραίτητα σημαντικές ώστε να υπάρξει καθολική μεγιστοποίηση των ευεργετημάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Το βιβλίο «ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» είναι μια εκλαϊκευμένη αλλά πλήρης και εμπεριστατωμένη ανάλυση του συστήματος μαζικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (αλλά και στο εξωτερικό). Αναλύει τον τρόπο λειτουργίας του: τους μηχανισμούς ανάπτυξης ή αναστολής δεξιοτήτων, μάθησης και κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης των μαθητών/εκπαιδευομένων, τους μηχανισμούς επιβράβευσης /τιμωρίας/αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συμπεριφορών, τους στόχους του συστήματος (δηλαδή τί είδους μόρφωση επιδιώκει να έχουν οι απόφοιτοι του και γιατί), τον τρόπο της πραγματικής λειτουργίας και σταδίων της μάθησης και πώς αυτός ο τρόπος αντιμετωπίζεται στο μαζικό σύστημα εκπαίδευσης. Αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας εγχειρίδιο για κάθε γονέα, εκπαιδευτικό μαθητή/σπουδαστή/φοιτητή αλλά και κάθε συνειδητοποιημένο ενεργό πολίτη που θέλει να ξέρει πώς λειτουργεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι του κράτους που επηρεάζει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την ζωή του.
Οι διάφορες γραμματικές μας είναι σχεδιασμένες  με στόχο την εύπεπτη, ταχύρρυθμη, εργονομική και έξυπνη απορρόφηση της ύλης για όλες τις ηλικίες αναλόγως τον τίτλο και την μέθοδο. Κάθε μια από αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και σιγουριά αυτόνομα ή συνδυαστικά με άλλα βιβλία στην τάξη , στο ιδιαίτερο, στο φροντιστήριο ή στην προετοιμασία στο σπίτι ώστε να μην δημιουργούνται ή διατηρούνται «κενά» και να εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος στην απόκτηση, διατήρηση και σωστή χρήση της παρουσιαζόμενης ύλης.

H Oλγα Γεριτσίδου γεννήθηκε το 1955 στην Καβάλα και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι Εκπαιδευτική Ψυχολόγος και μέλος του ΣΕΨ, κοινωνική ερευνήτρια και συγγραφέας.

Κύριο ερευνητικό της ενδιαφέρον είναι η επίδραση της εκπαίδευσης ως μέσο και εργαλείο κοινωνικοποίησης και αυτοπραγμάτωσης σε παιδιά, νέους, νεαρούς ενήλικους και ενηλίκους γενικότερα.

Η ιδιαίτερη προσέγγιση της τόσο στην εξέλιξη του ατόμου όσο και στην βελτιστοποίηση των επιδόσεων του ατόμου ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, κοινωνικοοικονομικής τάξης και εκπαιδευτικής προελεύσεως βασίζεται στις αρχές που έθεσαν ταγοί της εξελικτικής, εκπαιδευτικής, γνωστικής/γνωσιακής και συμπεριφορικής ψυχολογίας όπως Piaget, Vygotsky, Maslow, Eriksson, Kolbert, Skinner, Bronfenbrenner, Gardner, Bowen, κ.ά.

Βάσει αυτών ανέπτυξε το πρωτοποριακό για την εποχή του (αρχές της δεκαετίας 1980) πρόγραμμα σπουδών προσχολικής ηλικίας για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία που εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία στον τότε Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. Το πρόγραμμα αυτό ήταν σχεδιασμένο για να επιταχύνει την πνευματική ωρίμανση των νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς και να βελτιστοποιεί και να ενεργοποιεί στο μέγιστο βαθμό την ευφυΐα τους, τα ενδιαφέροντα τους, το κίνητρο τους και την εποικοδομητική, άφοβη και αρμονική αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον τους. Επίσης, είχε επιμέλεια στην θετική διάπλαση της προσωπικότητας τους όπως αυτή φυσικά εξελισσόταν και την εξοικείωση τους με πληθώρα πολιτιστικών και άλλων πτυχών της ζωής.

Επίσης, έχει ερευνητική ειδίκευση ποιοτική και ποσοτική στην εκπαίδευση μεταναστών (αποδημούντων, παλινοστούντων και εγκατεστημένων στην χώρα υποδοχής 1ης και 2ης γενιάς).

Έχει συμμετάσχει σε έρευνες στον Καναδά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και σε έρευνες σχετικά με την ψυχική υγεία σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Επίσης, έχει εμπειρία στην έρευνα αγοράς και την διάγνωση καταναλωτικών και κοινωνικών τάσεων.

Έχει αρθρογραφήσει σε μεγάλη ποικιλία εντύπων γενικού και ειδικού τύπου για ευρεία γκάμα θεμάτων από θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού εφήβων έως κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα και αναλύσεις επί των κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων σε Ελλάδα, Ε.Ε. και διεθνώς γενικότερα.

Έχει σχεδιάσει και διευθύνει πληθώρα σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, γονείς και επαγγελματίες με θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης, της ψυχικής υγείας, των επαγγελματικών, κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων και των προσεγγίσεων και μεθοδολογιών που προασπίζουν την απρόσκοπτη και αβίαστη προσωπική εξέλιξη του ατόμου και των δραστηριοτήτων του.

Έχει επίσης δώσει σειρά ομιλιών σε όλη την Ελλάδα με παρόμοια θεματολογία και ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση και εξάλειψη των μαθησιακών δυσκολιών με ευρεία περιπτωσιολογία.

Έχει πλέον της 30ετούς πείρας εκπαιδευτικής, διδακτικής και συμβουλευτικής πείρας. Από τις εκτενείς σπουδές της και την πλούσια αυτή πείρα έχει αντλήσει το απόσταγμα της γνώσης για τον επιστημονικό σχεδιασμό σειράς ταχύρρυθμων εκπαιδευτικών μεθόδων τόσο για γλωσσομάθεια (συμπεριλαμβανομένης και της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ως καθομιλουμένης για νεαρά παιδιά) όσο και για την εισαγωγή του ατόμου στην επίσημη εκπαίδευση κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας.

Ως συγγραφέας, έχει συγγράψει ψυχοκοινωνικές και κοινωνικοπολιτικές μελέτες και αναλύσεις, καθώς και τον σχεδιασμό και πλαίσιο για την δημιουργία σειρών εκπαιδευτικών βιβλίων.

Εκδόσεις Mindpower

Κοινοποιήστε στα social media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Εταιρεία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : POLISPOST IKE
ΑΦΜ : 801189340
ΔΟΥ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 151379218000