Επικοινωνήστε μαζί μας
Δώστε μας feedback

Στη Libriga αφιερώνουμε μεγάλο μέρος της ημέρας μας διαβάζοντας σχόλια και παρατηρήσεις των αναγνωστών μας. Για εμάς η επικοινωνία και η ανατροφοδότηση παίζει μείζονα ρόλο στην εξέλιξή
μας. Για αυτό, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! Ένας πιστοποιημένος συνεργάτης μας θα δει και θα απαντήσει το αίτημά σας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κάντε μας μια ερώτηση