Ποσοτικές μέθοδοι στις κοινωνικooικονομικές επιστήμες

74.20

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist
Loading...

Περιγραφή

Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στην Αριθμητική, Κεφάλαιο 2 – Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Κεφάλαιο 3 – Εξισώσεις και Ανισώσεις, Κεφάλαιο 4 -Συναρτήσεις, Κεφάλαιο 5 – Συστήµατα Εξισώσεων, Κεφάλαιο 6 – Άλγεβρα Πινάκων, Κεφάλαιο 7 – Παράγωγοι, Κεφάλαιο 8 – Ολοκληρώματα, ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Κεφάλαιο 9 – Εισαγωγή στη Στατιστική, Κεφάλαιο 10 -Συλλογή Δεδομένων, Κεφάλαιο 11 – Γραφικές μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής, Κεφάλαιο 12 – Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής, Κεφάλαιο 13 -Περιγραφική Στατιστική για δύο Μεταβλητές, Κεφάλαιο 14 – Πιθανότητες, Κεφάλαιο 15 -Μοντέλα Κατανοµών Πιθανοτήτων, Κεφάλαιο 16 – Κατανοµές ∆ειγµατοληψίας, Κεφάλαιο 17 – ∆ιαστήµατα Εμπιστοσύνης, Κεφάλαιο 18 – Έλεγχοι Υποθέσεων, Κεφάλαιο 19-Σύγκριση δύο Πληθυσµών, Κεφάλαιο 20 – Ανάλυση Κατηγοριοποιημένων ∆εδοµένων, Κεφάλαιο 21 – Παλινδρόµηση και Συσχέτιση, Κεφάλαιο 22 – Ανάλυση ∆ιακύµανσης, Κεφάλαιο 23 – Πολυδιάστατη Παλινδρόμηση, Κεφάλαιο 24 – Μη Παραμετρικοί Έλεγχοι, Κεφάλαιο 25 -Ανακεφαλαίωση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ISBN

978-960-418-882-6

Κατηγορία

Αριθμός Σελίδων

704

Διαστάσεις

29×21

Εξώφυλλο

Οικονομία – Σπουδή και διδασκαλία, Σκληρό εξώφυλλο

Εκδότης

Ημερομηνία Έκδοσης

2021-02

Συγγραφέας