Γιώργος Γκανέλης: “Ο αναγνώστης είναι απείκασμα της σημερινής κοινωνίας”

Συνέντευξη στη Λίντα Τζουβάρα Η ποίηση για σας είναι εσωτερική ανάγκη να μοιραστείτε κάποιες σκέψεις ή και ιδέες σας με τους αναγνώστες, να περάσετε στον κόσμο κάποια μηνύματα δηλαδή, ή απλά να εκφραστείτε; Οπωσδήποτε ισχύουν και τα δύο. Αρχικά είναι μια ανάγκη καταγραφής της βιωμένης εμπειρίας, να την ταξινομήσεις με εκφραστικά σχήματα και άλογες εικόνες. Να […]